Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Engelska Good Stuff D "War and Peace"

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Vi arbetar med de 4 förmågorna tala, läsa, skriva och höra. Vi tränar uttal, strategier för att lära ord, samtala, förstå olika texter och grammatiska strukturer. Vi läser i boken, ser film, lyssnar på UR radioprogram. Vi lär oss om de engelsktalande länderna.

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll - arbetsområde:                                      

 • Kunna läsa texterna under kapitlet " War and Peace" med gott uttal, förstå dem och kunna besvara frågor till innehållet eller sammanfatta textens innehåll.    (TB s. 94-106")                                                                                                                                                                                             
 • Kunna använda det aktuella ord och frasförrådet
 • Kunna använda olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier                                 
 • Kunna aktuella språkliga strukturer (grammatik) substantiv (ÖB s. 114-120), (adjektiv och adverb ÖB s. 121-127), (pronomen ÖB s. 128-133), (-ing form efter uttryck ÖB s. 136-138), (modala hjälpverb ÖB s. 139-147) (ordföljd och ordbildning ÖB s. 155.162)
 • Genomgångar och uppgiftslösningar i övningsbok samt stenciler
 • Film (Schindler´s List)
 • Kunna samtala och diskutera kring filmens handling.
 • Hörförståelse övningar " The Battle of England", " The White Buses", "The Battle of the Atlantic"
 • Träna återberätta och beskriva om olika motståndgrupper

Bedömning och kunskapskrav:

 • Terminsprov i läs- och hörförståelse, ordkunskap 
 • Uppsats om dina tankar kring krig
 • Läxförhör på de texter vi läser
 • Grammatikläxa substantiv, adjektiv, adverb och pronomen
 • Muntliga samtal/ diskussioner om exempelvis krig
 • Muntlig presentation motståndsarbete

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Lgr 11
Uppgifter
Terminsplanering vt 2019
Nationellt prov i engelska del B 9/4
Nationellt prov i engelska del C torsdag 11/4 80minuter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback