Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 7 ht 18

Stenkulan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Syfte

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål med ämnesområdet:

 • Olika geometriska objekt, deras inbördes likheter och skillnader, samt deras egenskaper.
 • Rita och namnge olika vinklar, samt hur de förhåller sig till varandra
 • Beräkna omkrets och area hos geometriska figurer
 •  

Centrala begrepp som tas upp inom ämnesområdet:

 • vinkel, vinkelben, vinkelspets,

 • rät, rak, spetsig och trubbig vinkel,

 • verikalvinklar, motstående vinklar, sidovinklar, intilliggande vinklar, likabelägna vinklar, alternatvinklar, vinkelsumma,

 • likbent, lidsidig, rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig triangel

 • fyrhörning, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, cirkel

 • omkrets, area

 • enheter, vinklar i grader, längd i mm, dm, cm, mm, area i m2, dm2, cm2, mm2

 • enhetsomvandlingar: längd och area.

Till dig som elev

Undervisning

Vi arbetar med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet, gemensamma problemlösningsuppgifter. Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt i ”Mondo matematik” år 7.

Bedömning

 

Den formativa bedömning sker fortlöpande vid varje undervisningstillfälle. Under lektionerna får eleven även chansen att muntligt visa sina kunskaper inom ämnet.

Bedömningen sker också via kortare test på lektionen samt vid ett avslutande prov där eleverna får visa sina förmågor inom områden som begreppsanvändning, matematisk kommunikation, resonemang, problemlösning och naturligtvis metoder.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav för matematik ht 16 17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback