Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Köket - T/M

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 december 2018

Med tema Köket ska vi tillverka ett par salladsbestick samt sammanfoga en skärbräda i olika typer av trädslag med hjälp av sammanfogningstekniken Plugga.

ÅTERBRUK

SYFTE:
Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att skapa hushållsföremål med tydligt användningsområde. På så sätt ska undervisningen bidra till att utveckla tekniken att sammanfoga delar av olika trämaterial.

Sl

- Syfte formge och framställa föremål i olika trä material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Syfte motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Centralt innehåll:

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- eller tredimensionella skisser, modeller, hur de kan läsas och kopplas till matematiska beräkningar.

Genomförande:

Under terminen kommer vi att jobba med olika trädslag och hur vi sammanfogar dessa samt öva handhavande av olika verktyg.  

Konkreta mål: Du ska tillverka en skärbräda av olika trädslag. Vi kommer arbeta med att utveckla olika hantverkstekniker; hyvling, sågning, borrning, sammanfogning genom pluggning samt ytbehandling.

Bedömning: Slöjdarbetets olika delar: överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. 

Undervisning: Vi kommer att diskutera under framställningen Vad? Varför? Hur?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Köket T/M åk 6
Uppgifter
Utvärdering Salladsbestick
Utvärdering Skärbräda

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback