Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Laboration Syror och baser år 7

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2023

Bestäm pH-värdet

 

8. BESTÄM PH-VÄRDET

 

 

 

 

Citroner smakar surare än vindruvor. Stämmer smaken med pH-värdet?

 

 

 

DU BEHÖVER: Dagligvaror och pH-indikator.

 

 

 

A Välj bland de varor som din lärare dukat upp.
B Undersök och anteckna varans pH-värde.
C Stämmer dina pH-värden med dina klasskamraters värden? Om inte, försök att

 

förklara varför ni fått olika pH-värde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mall för att skriva laborationsrapport

 

 

 

 

 

Rubrik

 

Vad laborationen heter eller handlar om.

 

 

 

Datum och deltagare

 

Datum för genomförandet, ditt namn, din klass och vilka som deltog i laborationen.

 

 

 

Uppgift

 

Vilken fråga eller vilka frågor är det jag ska undersöka?

 

 

 

Hypotes

 

Här skriver vad du tror ska hända eller vad du tycker borde hända. Tänk först efter vad du vet eller kan sedan tidigare.

 

 

 

Material

 

Här ska du skriva ner den utrustning du behöver.

 

 

 

Utförande

 

Beskriv utförandet steg för steg så att en läsare förstår hur experimentet gjordes. Den som läser rapporten ska kunna göra om ditt experiment och se om den får samma resultat.

 

 

 

Resultat

 

Kortfattad beskrivning av vad du såg när du genomförde laborationen. Exempelvis en lista, en tabell med mätvärden eller ett diagram.

 

 

 

Slutsats

 

Reflektera över dina resultat. Visade laborationen det den skulle visa? Var det något som blev annorlunda än du trodde innan? Varför blev det så?

 

Sammanfatta vad du lärt dig av laborationen. Kom ihåg att en ”misslyckad”

 

laboration kan visa lika mycket som en ”lyckad”.

 

 

 

Utvärdering

 

Finns det något som du skulle göra annorlunda om du fick göra laborationen igen. Var det något som gick fel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Laboration Syror och baser år 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback