Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild åk 5

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 december 2018

Här får du använda din kreativa förmåga och skapa på olika sätt samt analysera och diskutera olika konstverk.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- förmedla ett budskap med hjälp av bilder
- analysera konstverk från olika tider i både tal och skrift
- skapa bilder med olika tekniker och med olika material
- ta initiativ till bildframställning

Bedömning - vad och hur.


- använda olika material och tekniker
- föra en diskussion kring konstverk samt även analysera konstverk 
- ta initiativ till att framställa bilder utifrån olika instruktioner.

Hur ska det bedömas?
Du visar att du kan genom att:
  
- framställa bilder med hjälp av olika material och tekniker
- i tal och skrift kunna beskriva vad du tycker och tänker om olika konstverk
- ta initiativ till att genomföra och avsluta de uppgifter du får

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen kommer du få arbeta med följande:

  • Du kommer att skissa, måla och skapa med olika material och tekniker.

  • Du kommer att skapa bilder som förstärker våra arbeten i svenska, NOoch SO.

  • Du kommer att få arbeta enskilt men även i mindre grupper.

     

     

     

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback