Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Bild

·

Årskurs:

3

Den magiska dörren

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 december 2018

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ett projekt där ni får skriva en roman med flera kapitel. Arbetsområdet pågår under vårterminen. Vi kommer arbeta med ämnena svenska och bild.

Läroplanens syfte och de förmågor eleverna ska utveckla

Centralt innehåll:

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. 
 • Varje kapitel illustreras med en passande bild.
 • Du får lyssna på dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons- vad som var bra i texten och vad du kan förbättra.
 • Du får stjärnor och önskningar av mig som lärare under tiden du arbetar med din text.
 • Vi diskuterar också vad som gör en text bra och hur man kan förbättra den.
 • Vi jämför med "riktiga" böcker och försöker hitta bra exempel på t.ex. miljöbeskrivningar.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • skriva med hjälp av ett digitalt verktyg. 
 • använda stor bokstav och punkt.
 • stava till vanligt förekommande ord.
 • skriva med en röd tråd och ha en tydlig inledning, mitt och avslut.
 • rita en bild som passar till din text.
 • ge stjärnor och önskningar till din egen text (2 stars and 1 wish).

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback