Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och Hälsa åk 2

Stora Högaskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 december 2018

Genom rörelse och kunskap om vår kropp lär vi oss att må bra.

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

 • Alla ska byta om inför idrottslektionerna och duscha efteråt. Vi har uppvärmningsaktiviteter vid varje lektionsstart.
 • Vi talar om vilka regler som gäller för aktiviteten för att förebygga skador och öka hänsynstagandet.
 • Vi kommer att använda kroppen och röra på oss på olika sätt genom bl.annat gå, springa, hoppa, klättra, dansa, och använda olika redskap. Vi tränar oss på avslappning.
 • Genom att leka tillsammans med andra och utföra olika idrotter kommer vi bl.a. träna oss på att samarbeta och då även öva oss på att så väl vinna som att förlora.
 • Vi kommer också att samtala om upplevelser under lek och andra rörelseaktiviteter.
 • Vi kommer att orientera oss närmiljön med hjälp av enklare kartor.
 • Vi tränar oss på vattenvett och lär oss grunderna i bröstsim.
 • Vi kommer att vistas i naturen och samtala om allemansrätten.
 • Du kommer att få möjlighet att vara med och leda en aktivitet under en lektion med dina kamrater.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • aktivt delta i alla aktiviteter efter bästa förmåga.
 •  välja samt genomfört en aktivitet under lektionen.
 • göra rörelser som passar för aktiviteten.
 • följa aktiviteternas olika regler.
 • känna till allemansrätten.
 • känna till hur man beter sig vid och i vatten.

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback