Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

De abrahamitiska religionerna

Heby skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Vi kommer att lära oss vad religion och livsåskådning är. Arbetet kommer att fokusera på de tre bokreligionerna, de abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam.

 Visa lärande:
-Du ska delta aktivt i diskussioner, göra arbetsuppgifter samt visa dina kunskaper i en skriftligt prov i arbetsområdets slut.

Mål:
- Du ska ha kunskaper om några heliga rum eller platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
- Du ska känna till samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Områdesbeskrivning:
-Du ska få undervisning om vilka platser för religionsutövning som finns, samt vilka högtider, symboler och centrala berättelser som finns inom judendomen, kristendom och islam. 
-Du ska få återberättat berättelser ur Bibeln och andra skrifter, dels muntligt och dels genom att få se olika filmer, läsa i ett kompendium om de tre religionerna samt arbeta med fördjupningsfrågor till de olika avsnitten. Arbetet med fördjupningsfrågorna sker både muntligt och skriftligt.

Bedömning: Jag kommer att bedöma dig under arbetets gång genom att du visar dig aktiv under lektionerna samt deltar aktivt i arbetet med att söka fram svaren på de frågor som du tilldelas. I slutet av arbetet kommer du att få ett prov där du kan visa ytterligare vad du lärt sig och även får en chans att visa det du inte visat under lektionstid. Du kommer även ges möjlighet att komplettera muntligt.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback