Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Lekar, spel och idrotter År 8

Påarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Inom detta arbetsområde får du möjlighet att prova flera olika typer av lekar, spel och idrotter. Du får prova lekar med och utan boll, varierande spel, renodlat bollspel och idrotter utan boll. Vi diskuterar spelens idé och regler, tränar teknik i de olika momenten.

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka och rörlighet.
 • Eleverna ska träna sina grundläggande och sammansatta motoriska rörelser i kombination med olika redskap.
 • Eleverna ska kunna göra riskanalys och förebygga skador vid fysisk aktivitet.
 • Eleverna ska få möjlighet att lära sig ord och begrepp för att kunna bredda sitt ordförråd när vi samtalar om elevens upplevelse av leken, spelet eller idrotten.

Så här ska vi arbeta....

 • Eleven ska få träna på att sätta ihop olika grundformer som hoppa och springa samt träna på riktningsförändringar.
 • Eleven kommer att få genomgång av teknik, taktik, säkerhet och ansvarstagande i samband med lek, spel och idrott.
 • Eleverna får bl. a. träna på tekniska inslag, diskutera strategier och träna samarbetsförmåga.

Förmågan vi tränar...

 • Förmågan att kunna anpassa sina rörelser till olika fysiska aktiviteter.  
 • Förmågan att kunna utveckla sina sammansatta motoriska grundformer.
 • Förmågan att kunna förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.
 • Förmågan att samtala om/ och reflektera över sin upplevelse.
 •  Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • Använder din kropp och hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten.
 • Deltar, förstår och kan utvärdera din egen roll i leken, spelen eller idrotten.
 • Kan förebygga/minimera risken för skador 
 • Tar hänsyn till och samarbetar med dina kamrater.

 

 
-

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bollspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback