Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Sverigeresan

Sandbäcksskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Nu ska du få följa med på en Sverigeresa. Du kommer att "besöka" några olika landskap och se en spännande serie om Sverige.

Mål för arbetet

Se Matris.

Undervisning - arbetssätt

Under arbetet kommer vi att se filmserien "Geografens testamente". Filmserien kommer att knyta ihop arbetet med de fyra naturtyperna vatten, skog, slätter och fjäll. Vi kommer att prata om geografiska begrepp, samt hur miljön påverkas av oss människor. Du kommer även att arbeta med egna valda landskap i Sverige. 

Hur ska du lära dig?

  • Delta i lärarledda lektioner
  • Diskussioner
  • Se på filmer
  • Läsa faktatexter (både kopierat och digitalt läromedel
  • Ta ut nyckelord (både från filmer och texter)
  • Leta fakta på www.ne.se
  • Skapa gemensamma och egna tankekartor
  • Skriva egna faktatexter
  • Grupparbete med redovisning
  • Skriftlig bedömningsuppgift

Elevinflytande

Innan uppstart av tema får du vara med och bestämma hur vi ska arbeta utifrån vilket sätt du lär dig bäst på. När vi skriver faktatexter kan du själv välja landskap utifrån vad du är intresserad av. Du har också möjlighet att fördjupa dig i den fakta som du tycker är mest intressant.

 

Bedömning

Se Matris. Skriftlig bedömningsuppgift i slutet av arbetet, samt bedömning under arbetets gång.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Sverigeresan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback