Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Instruerande text

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 6 december 2018

En instruerande text är en text som berättar i vilken ordning du ska göra olika moment för att resultatet ska bli bra. Vi kommer att behandla instruerande texter i form av recept.

Syfte

Ur Lgr11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Vad ska vi göra?

Vi kommer arbeta med uppgifter ur boken Zick Zack.

Vi kommer gå igenom hur ett recept är uppbyggt och i slutet kommer du att få skriva ditt egna recept och illustrera det.

 

 

Det här kommer jag att bedöma;

Jag bedömer hur du använder stor bokstav och skiljetecken.

Jag bedömer hur du stavar de vanligaste orden.

Jag bedömer hur du använder de delar vi går igenom och tränar på t.ex.imperativ i början av varje steg och sambandsord för att binda ihop meningar. 

Jag bedömer hur din text är uppbyggd, t.e.x. att du har en tydlig arbetsgång och har listat ingredienserna i rätt ordning.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback