Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Beräkningar decimaltal och problemlösning

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 december 2018

I det här området får du utveckla kunskaper om hur man räknar med tal i decimalform och hur man kan lösa problem på olika sätt.

Centralt innehåll

 • Fundera över kan diskutera rimligheten i ett resultat
 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning
 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform ( t ex uppställning )
 • Välja ett passande räknesätt i olika situationer
 • tolka och skriva en räknehändelse till ett matematiskt uttryck t ex 5 x 14 =70
 • använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (   ͌ ) korrekt vid beräkningar
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
  ( överslagsräkning, division, multiplikation, addition, subtraktion, term, summa, differens, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, problemlösningsmetoder, ungefär lika med )
 • restens innebörd vid division, minnessiffra
 • formulera och lösa ett problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar probemet.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar som handlar om området.

Vi kommer att diskutera området i helklass och i mindre grupper.

Vi kommer arbeta i boken ”Koll på matematik”.

Vi kommer att göra flera gemensamma aktiviteter som t ex spel

Vi kommer att arbeta med bingel eller andra ma-sidor på ipads.

Vi kommer att göra kahoot.

Vi kommer att ha någon uteaktivitet.

 

 

Kunskapskrav som prövas i detta moment

 

Se matrisen

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Du visar vad du lärt dig

-          I det dagliga arbetet på lektionerna

-          I muntliga diskussioner

-          Ma-kollen

-          Test/diagnos på slutet av området

-          Exit notes och liknande övningar


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Beräkningar decimaltal och problemlösning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter