Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Scratch

Gemensamt i Borlänge, Borlänge · Senast uppdaterad: 7 december 2018

Nu ska ni få programmera ert egna spel! Ta möjligheten i akt att skapa er egna värld med egna utmaningar. Skapa problem och lösningar som kan samverka i en magisk stund av njutning framför datorn!


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Programmera ett spel i Scratch
Uppgifter
Programmera ett spel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback