Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Ledtrådar och villospår

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 februari 2019

Vi ska under en period av ca 5 veckor lära oss lite mer om deckargenren. Vi kommer att läsa och lösa deckargåtor, upptäcka ord och uttryck som hör till deckartemat. Vi kommer också att träna på att skriva dialog, göra styckeindelning och skapa karaktärer och trovärdig miljö. Som avslutning skriver ni en egen spännande deckare där ni får visa vad ni lärt er .

Syfte

* Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter.

* Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket.

Vad ska jag som elev utveckla?

I arbetsområdet "Deckare" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda strategier för hur du bygger upp spänning i din deckare.
 • använda språket: meningsbyggnad, stavningsregler och olika ord som används när man skriver deckare.
 • skriva dialog och dela in text i stycken.
 • använda dig av beskrivningar och skapa karaktärer 
 • bearbeta din text efter respons

Vad ska vi arbeta med?

Du kommer att:

 • lyssna på deckarberättelser och få bekanta dig med deckargenren

 • få genomgångar och arbeta i Clio med att skriva dialog, bygga karaktärer och miljö samt dela in text i stycken
 • ta emot och ge respons på texter

 • skriva en egen deckare

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • hur du skriver inledning, handling med tydligt deckartema och avslut.

 • hur du använder språket för att variera och bygga upp spänning.

 • hur du bearbetar din text efter respons.

 • hur du använder skrivregler, dialog och styckeindelning.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback