Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Adventskalender 2018 modersmål och naturkunskap

Björktjära förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 7 december 2018

I barngruppen finns barn som kommer eller har föräldrar som kommer från andra länder. Vi vill uppmärksamma och lära oss mer om dessa länder.

Nuläge

I förskolans läroplan står det att vi ska arbeta med modersmål och naturvetenskap och vi har bestämt oss för att göra detta lite extra i en adventskalender under december månad. Vi vill även utöka barnens kunskap vad gäller digitalisering.

Mål

Varje land som barnen har ursprung i ska uppmärksammas.

Det barn som kommer från respektive land ska vara med på det landets dag/arbetspass.

Vi ska använda olika digitala redskap.

Svenska traditioner vid julen.

Syfte

Skapa ett intresse för barnens ursprung.

Barnen ska få reflektera och få undervisning i hur det ser ut på olika platser på jorden.

Digitalisering ska bli normaliserat i kunskapssökande och dokumentation.

Få känna en gemenskap tillsammans och att det ska vara stämningsfullt.

Att världshyllan får en central plats på avdelningarna där barnen kan leka, reflektera och återberätta. 

Genomförande

Varje morgon samlas barnen och tomten ringer och berättar vilket land han är i och vilka barn som ska öppna lucka och ha ett arbetspass. Innan arbetspasset får alla barn följa med på resan från Björktjära förskola till respektive land via Google Earth. 

Ett fåtal barn deltar sedan i arbetspasset där vi öppnar en lucka som innehåller två qr-koder. Dessa qr-koder leder till informationskollage för det landet. Vi har valt några djur, flagga, karta, stadsbild och landskapsbild. Samt en barnsång på respektive språk.

Barnen får sedan välja ut plastdjur, färglägga flagga och ställa i ordning i vår världshylla där varje lucka är ett land. Barnen får vara med och reflektera och berätta om sina egna erfarenheter och funderingar.

Dokumentation under lärprocessen

Världshyllan blir vår dokumentation, vi dokumenterar även i lärloggarna på Unikum. 

Barnen och pedagoger dokumenterar tillsammans.

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar.

Uppföljning

Vi utvärderar adventskalendern i januari för att se om det finns något vi kan arbeta vidare med eller avsluta.

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback