Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 3

Modersmål!

Regnbågen, Hedemora · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Genom läslyftet vill vi pedagoger på ett mer medvetet sätt läsa, berätta och prata om böcker med 2-3 åringar.I barngruppen finns ett barn med Tigrinja som modersmål. Jag har valt att koppla denna planering till vårt arbete i gruppen med det sociala samspelet och tryggheten i gruppen. Boken jag valt finns tillgänglig på Pollyglutt både på svenska och på Tigrinja. Det är en "Kompisbok" och handlar om att lyssna på varandra och komma överens.

Syfte: Jag vill stärka de yngre barnen med att annat modersmål än svenska samtidigt väcka alla barnens intresse för andra språk. Även följa vårt arbete i barngruppen  att lyssna på varandra och komma överens. 

 

Mål:

Att stärka det enskilda barnets modersmål och att barnet ska känna delaktighet genom sitt modersmål.

Är att uppmärksamma för alla barn att det finns olika modersmål och att vi ska lyssna på varandra.

 

Metoder:

 

  • Vi kommer att läsa "Kompisboken" Lyssna och komma överens på touchtvn genom pollyglutt. Den finns på tigrinja och svenska.

 

Utvärderingshjälp:

 

Observationer, Ipad, Unikum, pedagogisk dokumentation.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback