Skolbanken Logo
Skolbanken

Magnetism

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 december 2018

Arbetsområde kring magnetism

Arbetsområde

Magnetism

Årskurs

Åk 7-9

Tidsperiod

Dec 2018- Jan 2019

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske både enskilt och i grupp och under lektionerna kommer du både att få samtala, titta, lyssna, läsa samt utföra laborationer.  För att du ska uppnå målen är följande uppgifter inplanerade:

Arbeta med flertalet experiment kring magnetism.

Undersöka, beskriva och dokumentera magneters användning, både i skolan och hemmet.

Planera och konstruera ett enklare "magnetspel".

Relevanta begrepp i arbetsområdet

  • Magnetism
  • Stavmagnet
  • Knappmagnet
  • Kompas
  • Magnetens olika poler: sydpol och nordpol
  • Attrahera
  • Repellera 
  • Järn

Läroplanskopplingar

Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback