Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Resultat NP Engelska åk 9

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 7 december 2018

Här presenteras dina resultat på de nationella proven i engelska så att du kan få en överblick. Vill du ha mer information kring proven och/eller bedömning, kontakta din lärare. Bra att veta: Delprov A: Muntlig förmåga (samtal) genomförs under höstterminen. Delprov B: Läs- och hörförståelse. Dessa två prov räknas samman till ett resultat för att tydliggöra hela din förmåga att förstå engelska. Delprov C: Skriftlig förmåga (uppsats) samrättas i hela kommunen, vilket betyder att din text kommer att vara rättad av en annan lärare än din ordinarie lärare. Efter att alla delprov är färdiga räknas resultaten på delproven ihop till ett sammanvägt provresultat. Observera att detta provresultat kan vara - men måste inte vara - samma som ditt kommande slutbetyg i ämnet.  De nationella proven i engelska testar INTE allt i den engelska kursplanen, utan proven är som ett stickprov på dina förmågor.   Formuleringen ”särskilt beakta” innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha en särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid din allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Resultat NP Engelska åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback