Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

6

Kemins grunder

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 december 2018

Tänk så smart naturen är! Den använder ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen.

Utgångspunkt

På NO-lektionerna arbetar vi just nu med kemins grunder. Vi tränar på olika begrepp samt gör experiment för att få goda kunskaper i ämnet. Det är viktigt att kunna utveckla och argumentera utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Det skulle underlätta för elevernas fortsatta lärande om de har sådana kunskaper och erfarenheter med sig.  

 

Konkretisering av målen

       Du kommer att få lära dig:

 • vad en atom, grundämne, kemisk förening och molekyl är samt hur de är uppbyggda
 • Hur en vattenmolekyl ser ut samt vattnets tre faser, dvs fast, flytande och gasform 
 • Hur molekylerna rör sig vid olika temperaturer

 

Viktiga begrepp

 • Grundämne
 • Kemisk förening
 • Molekyl
 • Atom
 • Proton
 • Elektron
 • Neutron
 • Atomkärna
 • Flytande form
 • Gasform
 • Fast form
 • Avdunstning
 • Kondensering
 • Frysning/stelning
 • Smältning

 

Genomförande

       Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • läsa, lyssna och arbeta med faktatexter
 • lyssna och se på filmer inom området
 • söka fakta i böcker och på nätet
 • bygga och/eller rita enkla modeller av atomer och molekyler.
 • diskutera, samtala och dra slutsatser
 • avsluta med ett prov

 

 

Dokumentation och bedömning

Bedömning kommer att ske löpande och vad jag kommer att bedöma framgår i matrisen som finns längre ner.

 • Du kommer att få tillfälle att diskutera 
 • Du kommer skriftligt och muntligt få beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen i läroboken.
 • Hur självständigt du arbetar
 • Skriftligt prov i slutet av kapitlet

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
”Atomen, vatten och ämnenas olika faser”
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback