Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Bild 1-3

Drottningdals skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 december 2018

Träna på att använda dig av olika tekniker och material.

Så här arbetar vi:

Under dina första skolår i ämnet bild, kommer du att komma i kontakt med många olika material och tekniker.

Med hjälp av dessa kommer du att utveckla din förmåga att skapa bilder, konstruktioner och modellering både efter givna instruktioner och självständigt.

Du kommer att lära dig vilka våra grundfärger är, blanda färg m.m.

Du kommer att arbeta självständigt och i grupp.

Du kommer att få lära dig att omsätta egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt.

Du kommer också att få träna dig på att berätta om dina och andras bilder, om budskapet.

Du kommer att få lära dig mer om några kända konstnärer och deras verk. 

En viktig del i att skapa är också efterarbete och materialvård. Du kommer att få lära dig att ta hand om skolans bildmaterial och hur man på olika sätt kan förmedla sitt bildbudskap till omgivningen. 

 

Så här dokumenterar vi:

Du tillverkar egna bilder/alster.

Vi diskuterar och samtalar under arbetets gång.

Vi sätter upp dina verk i korridorer och i matsalen på skolan.

Vi samlar våra bilder/arbeten i våra bildmappar.

Bedömning

Läraren följer och observerar kontinuerligt ditt arbetssätt och ger förbättringstips. Omdömen sammanfattas i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen
Bild årskurs 1-3, Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback