Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Muntlig framställning

Hogstorps skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 9 december 2018

Du ska få utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal. Under höstterminen kommer du få öva på att hålla en redovisning samt samtala kring olika typer av texter.

Övergripande mål i svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syftet med ämnet

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Vi kommer med passande övningar träna på att formulera oss i tal och skrift. Du kommer att få förbereda dig inför det nationella provet i svenska genom att genomföra ett äldre prov, innehållande redogörelse och samtal. Vi kommer slutligen genomföra det nationella provet i svenska (delprov A).


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback