Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Hösten 1-3

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Ett år har fyra olika årstider. Vi ska arbeta med hösten och trädens skiftningar samt lära oss skilja på löv-och barrträd. Vi ska studera hur det ser ut i naturen och vad som händer i naturen under hösten.

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området under några veckor.

Vi kommer att:
- prata och diskutera i klassen
- se på bilder och filmer
- studera naturen
- rita och skapa

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader. Kunna beskriva på ett enkelt sätt varför löven skiftar färg på hösten. Skillnad på barrträd och lövträd. Förklara vad några djur gör under hösten.

¤ Din begreppsliga förmåga.
Det betyder din förmåga att känna till och använda rätt begrepp inom arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Matriser i planeringen
NO årstiden höst
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback