Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Grundläggande svenska

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi ska arbeta mot att nå grundläggande kunskaper i det svenska språket genom att visa förmågor i att kunna: Läsa - Skriva - Tala Målet är att gå från enkla ord som sedan byggs ut till meningar och som vidare utvecklas till att eleverna ska kunna föra enkla samtal i olika vardagliga situationer.

Bedömning: 

Din förmåga att läsa texter och skriva enkla vardagliga texter

Din förmåga att tala samt uttala ord, meningar och fraser.

Din förmåga att kunna föra vardagliga samtal utifrån olika tema.


Tidsplan / Lektionsplanering:
Planeringen sträcker sig över årskurs 4-6.

 

Språkmål:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

Begreppslista:

 • vokaler
 • konsonanter
 • alfabetet
 • bokstav
 • fråga
 • svara
 • stava
 • skriva
 • mening
 • punkt
 • väder
 • dagar
 • månader
 • kläder
 • färger
 • känslor
 • klockan
 • kroppen
 • familjen
 • siffror

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Matriser i planeringen
Grundläggande svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback