Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering År 5 Rydebäcksskolan 2018/19

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

   

I engelska år 5

Vi kommer att använda oss av Gleerups olika kapitel och utifrån dessa fördjupa oss i ämnet på olika vis via  muntlig interaktion på engelska. Vi arbetar med  till exempel filmklipp, sagor, sånger, lek och spel. Dina förmågor som till exempel hörförståelse och ordkunskap i engelska tränar du också genom att jag bedriver lektionen i största del på engelska. Självklart översätter vi tillsammans när det blir svårt. Tillsammans ska vi våga lära oss, lyssna på och tala engelska. 

Målet med undervisningen är att

  • du ska läsa och förstå texter samt instruktioner som är givna på engelska
  • läsa och förstå texter och instruktioner på engelska
  • lyssna och förstå då någon pratar engelska
  • delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor
  • skriva enklare texter
  • förstå hur språket är uppbyggt (grammatik)
  • använda dig av rätt grammatik då du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska matris 4-6 Rydebäcksskolan 18/19
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback