Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Friluftsliv

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Det här kunskapsområdet handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider.

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Säkerhet och hänsynstagande vid natur- och utevistelser.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Friluftsliv
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback