Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Fotboll Åk 7

Västervångskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Vi kommer spela fotboll där lagspel är en viktig del liksom att kunna använda olika tekniker vid olika situationer. Vi tränar vår förmåga att samarbeta och anpassa våra rörelser tekniskt och rörelsemässigt.

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

Du kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor.

 • Kunskaper om vilka regler som gäller i våra vanligaste lagspel.
 • Förmågan att delta i ett lagspel.
 • Kunskaper om vad som krävs för att utveckla ett lagspel.
 • Förmåga att utföra tekniska moment som passar, skott etc.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer arbeta med lagspelsmoment i även andra idrotter som:

 • Lekar för att förstå lagspel t.ex. doppboll
 • Basket 
 • Handboll
 • Fotboll
 • Innebandy
 • Volleyboll

Ni kommer att lära er: 

 • Bollteknik
 • Passningsteknik
 • Vad lagspel är och hur man utvecklar lagspelet
 • Regler vid olika lagidrotter, passningsteknik
 • Specifika komplexa övningar t.ex. layup vid basket och 3-stegs teknik vid handboll. 

Bedömning; vad och hur.

Formativ bedömning sker fortlöpande under undervisningen dels muntligt under lektionstid samt via unikum efter avslutat moment.

En summativ bedömning utifrån kunskapskraven (Lgr 11) sker i slutet av terminen. 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Matriser i planeringen
Delmål för lagspel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback