Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

KE - Luft och Vatten (åk7)

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 december 2018

Luften syns ju inte. Varför är luft så viktig? Som tur är kan vattnet på jorden inte ta slut, eftersom det går runt i ett evigt kretslopp.

Syften

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att göra undersökningar, ha genomgångar, diskutera, se på film,

läsa och  besvara frågor.

Vi avslutar med ett skriftligt prov.

Kunskapskrav

Se matris

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Kemi - Luft och Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback