Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Svenska åk 5: Berättande text - Diamantmysteriet

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära känna en av Sveriges mest kända barn- och ungdomsförfattare. Med hjälp av Martin Widmark, författare till LasseMaja böckerna, kommer du få känna på hur det känns att vara författare. Du kommer nämligen att få skriva en alldeles egen deckare!

Mål med undervisningen

Under arbetsområdet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att/lära dig om:

 • hur en deckare kan vara uppbyggd genom att läsa och analysera Diamantmysteriet av Martin Widmark
 • skriva texter med tydligt innehåll, fungerande struktur och språkriktighet
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • skriva berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar och handling
 • ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta mot ökad kvalitet

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till högläsning ur boken Diamantmysteriet av Martin Widmark
 • arbeta med olika övningar som utvecklar din förmåga att beskriva karaktärer, platser och händelser
 • arbeta med stödstrukturer så som tankekartor för att underlätta skrivandet
 • lära dig om en deckares textuppbyggnad, samt träna stavningsregler under arbetets gång
 • träna dig i att ge respons till en kamrat, samt att ta emot respons och använda den för att bearbeta din egen text
 • träna dig i att skriva en egen deckare

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen. Genom att du deltar aktivt i undervisningen som ingår i arbetsområdet har du möjlighet att visa att du har kunskaper om detta ämne. Genom att vi varierar arbetssätten kan du visa dina förmågor såväl i grupp som i enskilda sammanhang.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en deckare med ett strukturerat innehåll med tydlig början, handling och avslut
 • stava rätt och skriva korrekta meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken
 • variera ditt språk när du skriver din deckare
 • beskriva karaktärer, platser och händelser i din deckare
 • ge respons till kamrat
 • ta emot respons från en kamrat och använda informationen för att bearbeta din text så att den blir ännu bättre

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback