Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi Europa år 6

Strömsskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Europa Vi arbetar med Europas geografi, där vi tittar på namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm). Vi studerar de processer som formar jordytan och hur det påverkar människor och hur vi sedan använder olika naturresrurser. Hur samspelar människan med naturen och vad får det för konsekvenser på naturen? Vi lär oss att använda kartor och att använda dem för att förstå geografisk information, jämföra länder och annat.

Syfte

 • Utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande
 • Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap
 • Utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor

 

 • Utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav

 • Eleven kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt
 • Eleven har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt

 

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation

Centralt innehåll

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
 • Namn och läge på Europas länder samt viktiga öar, vatten, berg, regioner och orter

 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning av deras typiska uppbyggnad och språkliga drag

Konkreta mål

 • Du ska kunna jämföra länderna i Europa utifrån:
 • Yta
 • Naturtyp
 • Befolkningstäthet
 • Naturresurser
 • Statsskick
 • EU
 • Du ska kunna skriva en argumenterande text om varför människor väljer att bo där de bor i Europa.

Upplägg och innehåll

 • Intro med koll av förkunskaper om Europa
 • Gemensamma genomgångar och arbete med begrepp, områden i Europa, kartkunskap
 • Film(er) om Europa – (sli.se)
 • EPA
 • Lärlogg efter varje tillfälle
 • Skriva en argumenterande text om varför människor väljer att bo där de bor i Europa. Du skriver om dina länder.

Bedömning

Bedömningen kommer ske:

 • Genom ditt arbete med planscherna kring dina länder i Europa
 • Genom att du deltar i olika diskussioner, med kamrat och i helklass
 • Genom det individuella testet där du från planscherna ska hitta information och jämföra olika länder utifrån våra huvudfrågor

 

 • Genom processen när du skapar din argumenterande text
 • Genom din färdiga argumenterande text

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback