Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemiförsök med NTA låda

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

I denna uppgift kommer du att jobba som en kemist och dokumentera dina experiment steg för steg. Du kommer att lära dig om vad kemi är, vilka säkerhetsregler du måste tänka på och att det mesta vi har runt omkring oss så finns det någon koppling till kemi.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:
-Förutsäga, genomföra och observera undersökningar och experiment
-Diskutera, jämföra och argumentera.
-Samarbeta tillsammans med en annan kamrat.
-Ha ordning på det du jobbar med.
-Dokumentera dina undersökningar och experiment

Efter avslutat arbete ska du:
-Veta vad en hypotes är.

-Kunna partiklars övergångsfaser från fast, flytande till gas.

-Enkelt kunna sortera material efter några egenskaper.

-Veta att ämnen finns i tre formen, fast, flytande och gas.

-Veta hur man tar reda på olika ämnens ph värde

-Känna till några vanliga kemikalier och hur det påverkar hemmet och naturen.
Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kemi Matris åk 4-6, NTA låda
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback