Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

LPP Min bok ÅR 9 ht 18-vt 19.

Varlaskolan norra, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 december 2018

"Min bok" är en uppgift i bildämnet som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i form av en bok.

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Under den här terminen så kommer vi att arbeta mer självständigt med de tekniker och metoder som vi har arbetat med sedan år 7. Eleverna kommer även att få möjlighet att prova på nya tekniker som tex att få dreja eller att framkalla bilder i fotolabbet. Eleverna skall visa att dom har ett speciellt syfte med sina bilder. Detta skall dom göra genom att utgå ifrån en rubrik som har att göra med dom själva att göra.

Du skall göra en bok om dig själv. Boken skall innehålla minst 3 olika bilder i flera olika tekniker. Varje bild skall kommunicera en rubrik som har med dig att göra . Du väljer mellan dessa rubriker.

Självporträtt, Här bor jag, Symbolisk bild, Min favoritkonstnär, Min musik , Min dröm/mardröm, Jag om 1 / 10 år Mitt husdjur, Min favoritplats, Jag i ett tidigare liv, Mitt intresse, Valfri rubrik om mig själv.

Rubriken skall göras i en eller flera tekniker. Du får förslag på tekniker nedan. Självklart kan du kombinera flera eller arbeta i någon annan teknik.

Blyerts, Kol, Färgpenna, Akvarell, Akryl, Olja, Torr/olje pastell, Skrapkartong, Linoleumtryck,
Plasttryck, Gips, Keramik / skulptur / drejning, Tusch, Foto analogt, Digitalt bildspel, Film

Ditt arbete skall visa att du är kreativ och självständig i ditt bildskapande och att du behärskar olika sorters tekniker. Du har även möjlighet att prova på nya tekniker. Bilderna skall monteras i en bok där du presenterar varje bild tillsammans med rubrik och teknik.

De mål som vi har utgått ifrån är: Skolan skall i sin undervisning i bild sträva efter att eleven

 

Arbetsätt:

Uppgiften introduceras i en gemensam genomgång på smartboarden. Elevexempel visas.

 

Vi kommer att gå igenom uppgiften MIN BOK. Både hur uppgiften är strukturerad samt hur den kommer att bedömas. Du kommer även att få titta på äldre elevers tolkning av uppgiften så att du får inspiration till ditt eget arbete. Du får även se hur men arbetar i de ovan nämnda teknikerna. Du kommer att träna på olika tekniker. Vid behov har vi teknik och metodgenomgångar i smågrupper för dom som det berör Du kommer att få personlig feedback på ditt arbete vid mitten av terminen med kritik på färdiga uppgifter och tips och råd för att gå vidare och kunna fullfölja arbetet.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap; uppgiften

I uppgiften skall du  berätta om dig själv och tydliggöra och uttrycka identitet i bildarbetena.
och kombinera bild och text så att det blir en enhet i bokform.

Det finns vissa ramar i uppgiften som skall följas: Omslaget på boken skall stå Min bok namn och klass samt ett foto på dig
Bokens sidor utgörs utöver omslaget av minst två sidor där rubrik och bild hänger i hop samt en teknik ruta där du skriver vilken teknik du använt för respektive bild.

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ; färg, skuggning, perspektiv

Dina förmågor att hantera:

valt material. Både hur tekniskt kunnig du är med materialet tex kanske du kan skugga för att få volym i bilden, blanda färger eller jobba med nyansering av färger.

Hur du hanterar verktygen kan vara penselteknik eller hur du hanterar blyertspennan, olja, akryl eller färgpennor.

Hur du klarar av tekniker som perspektiv och djupverkan i bilden.

Digitalaverktyg och redigeringsprogram

Tredimensionella arbeten i lera, papp  mm

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder; kreativitet

Elevens förmåga att utveckla egna ideer, finna lösningar så att bildarbetena är anpassad efter syftet.

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. ; reflektioner av arbetet.

Din förmåga att kunna beskriva uttryck, innehåll och funktionen av uppgiften. Samt användning av ämnesspecifika begrepp.

Slutredovisning:

Du skall fota av dina bildarbeten och lägga in den i din portfolio i UNIKUM. Du skall även göra en skriftlig redovisning av uppgiften. Den görs i reflektionsrutan till höger bredvid bifogad bild.

Tid

En delinlämning görs under vecka 49, ht 18. Slutgiltig inlämning blir under vecka 6 vårterminen 2019.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Matriser i planeringen
Min bok år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback