Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Bokstöd

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2023

Bokstöd med 3-D bild.

 Rak sammansättning

Vi går igenom hur man med hjälp av en millimetersatt ritning med skiss och två vyer planerar och utför en rak sammansättning och väljer sammansättningsmetod efter föremålets behov av hållfasthet. Vi går efter hand igenom de olika moment som behövs: mätning, hyvling, geringssågning, ytbehandling mm.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Resurshushållning genom återbruk av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback