Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO - vatten år 1

Vällsjöskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Syfte - Varför?

Eleverna ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar för att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Centralt innehåll - Vad?

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kunna beskriva med ord/bild vattnets olika former (fast, flytande, gas)
 • delta i gemensamma diskussioner om vattnets betydelse för livet på jorden.
 • kunna ställa en rimlig hypotes om vad som flyter och sjunker
 • kunna resonera om varför vatten är så viktigt för oss och allt levande

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att

 • läsa fakta om vatten och dess betydelse
 • se på filmer om vatten
 • göra experiment med vatten
 • diskutera och dokumentera olika experiment/undersökningar.
 • använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.

Bedömning:

Du visar att du kan genom att

 • du deltar i enkla experiment som handlar om vatten
 • du kan formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår
 • du ska kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • du kan begreppen till vattnets olika former och kan beskriva dem med bild/ord.

Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback