Skolbanken Logo
Skolbanken

Engelska

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Engelska är idag det tredje största språket i världen och talas av 341 miljoner människor över hela världen. Det betyder att vilket land du än hamnar i så finns det stora chanser att du klarar dig på enbart engelska. Ta därför alla möjligheter du har till att utveckla din engelska och utmana dig själv med att prata/lyssna/läsa och skriva engelska så ofta du kan!

 

Här nedan kan du se vilka kunskapsmål som vi kommer att träna på under den här terminen..

Syfte:

 • att tala/samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften, och
 • reflektera över livsvillkor och kultur i andra områden där engelska används

 

Centralt innehåll

Du kommer att få träna på/utveckla din förmåga att:

Tala/samtala:

 • vardagliga hälsnings- avskeds och artighetsfraser
 • frågeord, frågor och svar
 • korta fraser om vardagliga ämnen
 • presentation om dig själv och din vardag och närmiljö
 • lekar, spel, ramsor  

Lyssna/läsa:

 • berättelser, ramsor
 • filmer och dramatiserade berättelser för barn
 • instruktioner och beskrivningar
 • ord, och ordbilder. till ex. på skyltar och i reklam

Skriva:

 • ord och ordbilder

Kultur och samhälle:

 • familjeliv och vardag i dlear av världen där det engelska språket används

 

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris nedan:

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta: 

När vi arbetar med engelska under år 5 i skolan kommer du att få: 

 • träna på att använda ditt ordförråd genom att berätta, beskriva och samtala (använda ord, fraser) som har avknytning till din vardag
 • träna på att lyssna, läsa och förstå det engelska språket
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 •  skriva ord och korta fraser
 •  lära dig ramsor
 • se och samtala runt engelska filmer
 • du kommer att jämföra din vardag och ditt liv med barn i olika engelskspråkiga länder.

 

  Detta lär du genom:

 • få många tillfällen att lyssna på och samtala med kamrater och lärare
 • att arbeta med olika läromedel/ material
 • att delta i gemensamma genomgångar
 • att delta i lekar, sånger, spel och drama
 •  att se och samtala runt olika  filmer/bilder  
 • att arbeta både enskilt, i grupp och i helklass
 • att träna på veckans text, glosor
 • Du kommer att få skriva, spara anteckningar  och viktigt materia i din arbetsbok/engelska mapp

 . 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån vad du visar under lektionerna och även resultatet på det sammanfattande provet du kommer att få göra.    


Läroplanskopplingar

Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.

Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.

Eleven kan också medverka i att skriva ord.

Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.

Matriser i planeringen
Matris Engelska kunskapskrav i åk 1-6, Läroplan för Grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback