Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Natur matematik och färg

Vallmon förskola, Flen · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Under hösten vi var fokuserad på natur, matematik och färg. I arbetet med våran tema vill vi att barnen på en lekfullt sätt få upplevelser och kunskap av natur, matematik och färg.

Syfte: Vi har valt den teman för att barnen ska få en medvetenhet om att vi till vardags använder många olika begrep som är färg, siffror och former. Vi vill på den sättet vecka barnens intresse på en lekfullt sätt få upplevelser och kunskap av natur,matematik och färg.

Metod/arbetssätt : Detta gör vi genom att utforska och undersöka natur,matematik och färg tillsammans.

-Vi går till skogen för att utforska och upptäcka naturen.

-Vi tar med oss olika uppdrags kort med siffror och färg

-Vi söker i skogen pinar, lov ,kottar, för att para ihop med rätt siffra på korten

-Vi pedagoger använder oss av matematiska begrep för att barnen ska förståelse att det finns olika.

-I vardagsrutinerna vi arbetar med matematik och färg t.ex på samling.

                           


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback