Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Åk 5 Decimaltal,temperatur och diagram

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 december 2018

Här får du lära dig dela upp hela tal i decimaler och vad tiondelar och hundradelar är. Du får också lära dig hur du läser av temperatur och gör egna linjediagram och räkna ut medelvärde.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder bilder, diagram och tabeller.
 • Lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemet.
 • Matematiska begrepp.
 • Välja och använda fungerande matematiska metoder anpassade för sammanhanget och göra enkla beräkningar inom aritmetik och statistik.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Göra Diagnoser efter kapitel.
 • fdelta i gemensamma diskussioner.
 • Ett matteprov
 •  

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Räkna med tal i decimalform.
 • Positionssystemet i decimalform.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.
 • Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Räkna ut medelvärden.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Gemensamma genomgångar och matteprat. 
 • Eget arbete i läroboken.
 • Praktiska demonstrationer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback