Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Ma, Geometri, år 6, ht 18

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Ännu mera geometri? Ja, men nu på mer avancerad nivå. Vi kommer nu att arbeta med area i lite klurigare figurer och lära oss nya ord som till exempel: radie, diameter och medelpunkt. Vi kommer även arbeta vidare med olika geometriska former och lära oss några nya.

Mål

När du avslutat detta kapitel ska du kunna

  • de vanligaste neheterna för area (cm2, dm2, m2)
  • förstå och använda bas och höjd
  • räkna ut area på kvadrater, rektanglar och trianglar
  • namn på olika typer av fyrhörningar och beskriva deras egenskaper
  • förklara begreppen radie, diameter och medelpunkt

Arbetets innehåll

Vi kommer att lära oss räkna ut area på olika figurer och olika sammansättningar av olika figurer. Vi kommer även att lära oss olika typer av fyrhörningar och andra geometriska figrurer. Vi kommer även träna på att uppskatta och se om våra svar är rimliga och att vi svarar i rätt enheter.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med detta genom att dels räkna självständigt i räkneboken. Vi kommer till viss del ha gemensamma genomgångar där vi dels lär oss olika metoder men även reonerar och diskuterar olika problemlösningar inom geometrin. Vi kommer att ha prov under terminens gång.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att visa dina kunskaper under arbetetsgång, dels genom din räknebok men även genom diagnoser. Vi kommer även att ha ett prov under terminens gång.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen
Geometri år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback