Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Rörelse till musik år 7-8-9

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Vi kommer att variera mellan olika aktiviteter såsom lekar till musik, styrke- och rörelseprogram till musik och träning av traditionella danser; exempelvis bugg, vals och linedance.

Kursplan i ämnet

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet (Lgr-11)."

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven ska:

-"kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang" -"kunna använda och ta del av många olika uttrycksfomer såsom språk, bild, musik, drama och dans.."

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att bedriva undervisning både i helklass och uppdelat i mindre grupper beroende på vilken rörelseträning vi utför. Vi anpassar storleken på gruppen för att vara så effektiva som möjligt men inte minst för att ni ska få bästa möjlighet att lära er de olika övningarna. När ni kommer att träna i mindre grupper ställs det högre krav på er förmåga att ta ansvar och även till att utnyttja tiden väl samt lära av varandra.

 

Vi kommer även att göra en egen danskoreografi till en egenvald låt där målet är att få till rörelser i minst två minuter. 

Visa vad du lärt dig

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • utföra både enkla och sammansatta rörelsemönster

  • bidra socialt och fysiskt till ett positivt arbetsklimat

  • delta aktivt utifrån dina egna förutsättningar.

  • använda dina kunskaper för att stötta dina klasskamrater.

 - I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. (E)

Bedömning

Se aktuell matris.


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Matriser i planeringen
Rörelseträning och Rörelse till musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter