Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Franska år 6 HT-18

Västervångskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 december 2018

Vi läser och lyssnar på olika texter, samt tränar in ord och fraser. Vi kommer även att jobba med grammatik så att du lär dig hur man sätter ihop meningar på rätt sätt. Du kommer också att träna på att kommunicera både skriftligt och muntligt, samt få lära dig om olika traditioner och hur man lever i fransktalande länder.


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Olika former av samtal och dialoger.

Sånger och ramsor.

Enkel information och enkla meddelanden.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.

Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.

Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

Matriser i planeringen
Moderna Språk år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback