Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

KiVa

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Du kommer under läsåret att delta i skolprogrammet KiVa som är ett antimobbningsprogram. Vi kommer att ha lektioner med övningar och diskussioner. DU kommer att bli en viktig del i att skolan blir ett ställe där alla trivs!

1. Konkretisering av syfte

 

Den här planeringsperioden kommer du...

Utveckla följande förmågor:

 • Kommunikativ förmåga Att bygga en skola där alla trivs kräver samarbete. Du behöver kunna samtala med dina kompisar och presentera dina idéer så att alla förstår. Du behöver också lyssna på dina kompisar för att förstå hur de tänker.
 • Begreppslig förmåga För att bygga bra tillsammans behöver gruppen kunna förstå och använda begrepp som har med byggande att göra tex mobbing
 • Värdegrundande förmåga Vara vänlig, nyfiken, göra sitt bästa, samarbeta, dela, generös

   

2. Undervisningens innehåll 

 

Vi ska arbeta med...

- lära känna gruppen

- känslor

- hur en bra grupp är

- allas lika värde

- vad som menas med mobbning

- allas betydelse i en mobbningssituation

- att stötta andra 

 

Vi kommer att:

 • titta på film
 • göra övningar
 • lyssna på berättelser
 • göra praktiska övningar
 • spela kiva-spel

Du kommer att:

 • delta i övningar
 • spela spel
 • lyssna och se på filmer och berättelser
 • dela med dig av dina tankar och åsikter
 • ta ställning för vad du tycker
 • öva din förmåga att förstå andras tankar och beteende

 

 

Mål

Du ska veta:

 • vilka verktyg som finns för att hjälpa dig själv eller någon annan till att få det bättre i skolan
 • var du ska vända dig om du behöver stöd att ta fram verktygen
 • vilka begrepp vi använder och vad de kan ha för betydelse
 • att DU är en viktig del för att saker ska förändras

 

Begrepp

 • Trygghet
 • Känslor
 • Respekt
 • Mångfald
 • Empati
 • Ansvar
 • Mod
 • Samarbete
 • Vetskap
 • Kamratskap
 • Mobbing

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter