Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Friidrott åk 4

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 december 2018

Friidrott är ett moment där du som elev får möjlighet att utveckla dina fysiska förmågor genom olika grenar. Du får använda din kropp på olika sätt genom olika tekniker. Viktigt att du fokuserar på din individuella utveckling.

Mål

Du ska utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser i de olika grenarna. 

Arbetssätt och redovisningsform

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med friidrott inomhus. Ni kommer under lektionerna att få prova på olika friidrottsgrenar  som höjdhopp, kulstötning, längdhopp, kast med liten boll, stående längdhopp, häck, liggande / stående start och stafetter. 

Under lektionerna kommer du att få ta del grenarnas olika regler och tekniker samt  prova på att utföra och utveckla dessa praktiskt. 

Bedömning

Du blir bedömd utefter hur väl du utför friidrottsgrenarna med balans, kroppskontroll och teknik. 

Du visar upp dina förmågor genom ett aktivt deltagande under de praktiska momenten samt genom att medverka i utvärderande diskussioner.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter