Skolbanken Logo
Skolbanken

Hällby förskola: Jag kan i hallen!

Hällby förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Hos oss pågår undervisning hela dagen och vi hittar lärsituationer i mycket. Hos oss vill vi att barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. Självständighet genererar självförtroende och det vill vi erbjuda alla!

 

JAG KAN I HALLEN!

På Hällby förskola arbetar vi kontinuerligt med barns inflytande och delaktighet. I de didaktiska planeringar som går under Jag kan-rubriker finns vårt tänk och arbetssätt gällande detta.

 

Bakgrund:

 

Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och spelar en viktig roll för att bidra till att grundlägga barns trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet (Lpfö18, s. 13). Läroplanen lyfter att alla barn i förskolan ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen (Lpfö18). När vi arbetar med att stärka barnens självständighet får de reellt inflytande över sin egen situation och förhoppningen är att det ska stärka barnens självförtroende.

 

Hallen är en lärsituation där vi ges goda möjligheter att jobba med det här eftersom barnen får möjlighet att vara självständiga när de stöttas i att klara på- och avklädning på egen hand. När barn tror på sin egen förmåga kan det stärka dem och förhoppningsvis bidra till en ökad delaktighet och ett ökat inflytande i flera situationer. På Hällby förskola vill vi att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

 

Syfte:

 

Vi ska arbeta för att ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö18, s. 13).

 

Målkriterier:

Vi vill:

 

  • Uppmuntra barnen till att prova själva
  • Förstärka barnens tilltro till den egna förmågan
  • Att kunna klä på- och av sig själv

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 

·       Genom positiv förstärkning uppmuntra barnen till att vilja prova själva och uppmärksamma när de lyckas

  • Dela upp gruppen när vi går in- och ut
  • Möta barnen på deras nivå
  • Genom att visa hur de kan använda hjälpmedel och tekniker (med sin egen kropp) som ex stövelknekten, turordning (ex ta av díg västen innan du tar av dig jackan, ta på dig vantarna efter att du tar på dig skorna), visa på "hällan" på jackan hur den kan hängas på kroken osv.
  • Som vuxen vara behjälplig utan att ta över

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback