Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Unit 3 (Åk4, English).

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 december 2018

Pedagogisk planering i ämnet engelska för årskurs 4 (VT-19).

Områden som planeringen tar upp:

  • Namn på några olika värdmedel och ord som har med staden att göra (shop, city, bridge, museum, street), be om lov (2 avsnitt).
  • Artighetsfrasen "Tack så mycket", att tala om vad någon gör i enkelt presens (says, drinks), förstå en fråga med "does".
  • Svara på frågor om vad någon gör.
  • Namn på några måltider, namn på några maträtter, namn på några köksinventarier.
  • Köksord (knife, fork).
  • Namn på frukter och grönsaker samt ytterligare maträtter (2 avsnitt).
  • Tala om vad någon annan har och inte har.
  • Ord för partymat, att kunna återberätta.
  • Artighetsfraser, att känna till pund och pence och att känna igen pundtecknet.
  • Uttryck för olika sorters sysslor.

Tidsperiod: V.3 - V.13 HT-2019 (med reservation för ändringar).

Innehållet i lektionerna publiceras i Teams och där får du även som elev poäng beroende på hur du har presterat i var och en av lektionerna (eller i veckans engelska planering). Detta ligger även som underlag för bedömning av denna planering. I matrisen ser du hur långt du har kommit i vart och ett av de områden vi behandlar. Matrisen är indelad i fyra nivåer, "Låg", "Ganska bra", "Bra" och "Utmärkt".


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Spotlight 4 - Unit #3
Uppgifter
Diagnostikprov i Unit 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback