Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Genteknik HSM_MLT

Kullaviksskolan F-3, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

A. MÅL OCH BEDÖMNING

Övergripande Mål

Genom undervisningen i ämnet biologi och teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teknik:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

(Skolverket LGR 11)

 

B. OMRÅDESBESKRIVNING

1. Centralt innehåll:

Biologi

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.                                                                        Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. 

Teknik

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av genteknik.

 

2. Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar, Power Point presentationer, filmer och diskussioner. Du kommer få arbeta med övningar och uppgifter, enskilt och i grupp.

Du kommer kunna läsa teori i böcker. Du kommer att söka fakta på internet.

 

 

C. VISA LÄRANDE

Du kommer ges möjlighet att visa ditt lärande vid diskussioner och en prov i genetik.


Läroplanskopplingar

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen
Genteknik år 9 VT 19
Uppgifter
Att träna på till genetikprovet
Att träna på till genetikprovet
Att träna på till genetikprovet
PPT1_Genetik_MLT
PPT1 Genetik
PPT_Genetik_MLT
Uppgifter till de populärvetenskapliga artiklarna
Uppgifter till de populärvetenskapliga artiklarna
Uppgifter till de populärvetenskapliga artiklarna i genetik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback