Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Svenska som andraspråk för nyanlända

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Första delen i svenska som andraspråk för nyanlända.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kunna berätta om dig själv och presentera din familj samt var man bor.
 • kunna det svenska alfabetet och koppla språkljud till bokstav.
 • kunna använda dig av språkövningsprogram på datorn eller iPad
 • kunna vanliga hälsningsfraser
 • kunna enklare basordförråd, såsom aktuella skolord och vardagsnära ord (kläder, siffror, verb i vår vardag, färger, familjeord, klockan, mat )
 • använda enklare fraser, frågeord
 • använda viss basgrammatik, t.ex plural 
 • använda dator som verktyg för att översätta

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • presentera dig själv och din familj
 • samtala med klasskamrater om vardagliga ämnen
 • kunna det svenska alfabetet och dess språkljud
 • kunna använda dator eller iPad för att träna svenska

Jag kommer att bedöma detta genom:

 • klassrumsobservationer
 • samtal
 • tester

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • samtala
 • göra språkövningar på iPad eller dator
 • se på filmer
 • träna på att presentera sig
 • träna att skriva enkla ord och fraser.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.

Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter