Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Kemins grunder år 4

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 mars 2019

Under detta projekt kommer planeringen att ändras under arbetets gång. Det är här du kommer hitta allt som vi arbetar med; filmer, instruktioner och uppgifter. Det är därför viktigt att varje vecka gå in på planeringen och titta på vad vi ska göra. 

Översikt:

 • kemins grunder
 • fast, flytande och gasform
 • ämnens egenskaper
 • säkerhet - kemikalier, no-sal och vid undersökningar
 • material
 • undersökningar och dokumentation
 • blandningar och lösningar
 • syror och baser
 • samband och kemiska begrepp

 

Bedömning:

Skriftligt omdöme kommer i slutet av terminen och det kommer även ske formativ bedömning under projektets gång i form av lärande matriser (lab.rapport).

Vecka 12:

Efter genomgången om försurning kommer vi denna vecka att arbeta enskilt eller i grupp och redovisa följande frågor på valfritt sätt:

Vad är försurning?

Vad beror försurningen på?

Vilka skador orsakar det sura regnet?

Vad kan man göra för att stoppa försurningen?

Vad kan du ändra på för att minska försurningen?

 

Vi utvärderar också vårt arbetet med "Kemins grunder"

Vecka 11:

* Vi repeterar syror och baser

* Vi stämmer av våra kunskaper med hjälp av en kahoot

* GG - försurning

* Vi läser och diskuterar tillsammans

* Vi bestämmer tillsammans hur vi ska redovisa arbetet med försurning

Vecka 10:

* GG - syror och baser.

* Vi parläser.

*Svara på frågor till texten.

* Vi gör en undersökning där vi mäter pH på lika ämnen och dokumenterar våra resultat.

 

https://app.studi.se/l/syror

https://app.studi.se/l/baser

https://app.studi.se/l/surt-basiskt-och-neutralt

https://app.studi.se/l/ph-skalan

 

 

Vecka 9:

* Vi genomför "Karamellfabriken"

* Dokumenterar vårt arbete i en rapport.

* Ger varandra kamratrespons på det vi skrivit och lämnar sedan in rapporten.

Vecka 8:

 • GG - separeringsmetoder
 • Parläser
 • Uppgift - förklara olika metoder att separera
 • Planera Karamellfabriken (uppgiften ska lämnas in på Unikum)

 

Vecka 6:

 • Vi genomför undersökningen "Lösa socker i vatten"
 • Dokumentera undersökningen och skriv din lab.rapport. Lämna in den på Unikum.
 • Kahoot för att repetera begreppen vi arbetat med.

Vecka 5:

 • Vi har en gemensam genomgång om blandningar och lösningar (Filmen nedan är en sammanfattning)

https://sli.se/r/6ccQ?sr=9c0f8f53ad294885c0372918e319eaae&t=

 • Vi parläser även om  blandningar och lösningar
 • Alla ska planera en egen undersökning utifrån frågeställningen: hur kan man få en sockerbit att lösa sig på snabbaste sätt? Denna uppgift finns på Unikum (Lösa socker i vatten - del 1) och ska lämnas in senast onsdag v.6 då undersökningen genomförs på torsdag.

Vecka 4:

 • Vi pratar om säkerhetsföreskrifter i NO-salen och tittar på olika material som finns där som man använder när vi labbar.

 • Vi pratar om kemikalier som finns i vår vardag och hur dessa är märkta samt hur man ska hantera dem och vad man ska göra om man får på eller i sig något farligt.

 • Skrivuppgift - "tändvätska"

 

Vecka 3:

Vi fortsätter att prata om begreppen från förra veckan.

Vi parläser och diskuterar det vi läst.

Vi arbetar enskilt med frågor kring materiens uppbyggnad.

 

 

Vecka 2-3:

Vi börjar titta på grunderna inom kemin och går igenom begrepp som, atom, atomkärna, proton, neutron elektron, molekyl, kemisk förening, grundämne och periodiska systemet.

Här nedan är en film som sammanfattar det vi pratat om:


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Lab.rapport - lösa socker i vatten
Lab.rapport - Karamellfabriken
Uppgifter
Försurning
Försurning
Karamellfabriken - planering
Karamellfabriken - hela rapporten
Karamellfabriken - hela rapporten
Karamellfabriken - planering
Lösa socker i vatten del 2 (hela rapporten)
Lösa socker i vatten del 1 (planering)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback