Skolbanken Logo
Skolbanken

Geometriska former

Tegelbrukets förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Barnen kommer tillsammans få arbeta med de olika geometriska formerna.

Upprättat 181214 av Linda Wendel

Läroplansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

 

Kärnämne: Koncentration

 

Nuläge: Barnen visar ett stort intresse för att konstruera med våra olika byggklossar. Vi vill använda detta intresse och ge barnen en förståelse för de olika geometriska formerna. Barnens förkunskaper är att några enstaka barn vet vad en cirkel är. Detta är för att den formen används ofta tex när vi sätter oss på samlingen. De andra formera är det något enstaka barn som vet hur en triangel ser ut, men har då inte rätt benämning.

Vi vill att barnen ska upptäcka former i sin omgivning. Att de ska använda rätt benämning på de olika formerna. Geometriska former ligger som grund till många andra kunskapsområden.

Barnen har svårigheter att koncentrera sig på en sak, detta är en förmåga vi vill se en utveckla hos barnen. 

Hur gör vi? (planering,dokumentation,reflektion)

Bamse kommer att komma med olika uppdrag och aktiviteter till barnen. Vi kommer att arbeta men en form åt gången.

Gå ut i vår lärmiljö och gå på jakt efter formerna. Skapa med de olika formerna, både inne och ute. Ramsor och sånger om de olika formerna. Se vad som händer när man sätter ihop olika former, då det skapas nya former. Barnen tycker om att bygga med våra olika byggklossar. Detta intresse kommer vi väva in i projektet. 

 

Barnen kommer att ha tillgång till lekmaterial i ämnet, som de kan använda i den fria leken.

Hur?

Vi kommer arbeta både i helgrupp och i mindre grupper.

Vi kommer dokumentera på Unikum, ha vår reflektionsvägg där barnen kan stå och samtala med varandra. Ha regelbundna reflektioner tillsammans med barnen. På vägen lyssnar vi in barnen och deras intresse, frågor och hypoteser och utforskar tillsammans.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback