Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering Matematik Myran vt 2019

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Genom ett arbete på ett lustfyllt sätt vill vi att barnen ska utveckla sina matematiska kunskaper och begrepp när det gäller de geometriska formerna.

Pedagogisk planering Klöverstugan 

 

Upprättat den 2018-12-14 av Diana


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Barnen i gruppen som är fyra år visar stort intresse för mattematik (när vi räknar, när vi pratar om siffror) och vi vill att barnen ska utveckla sina kunskaper och begrepp när det gäller de olika geometriska formerna på ett lustfyllt sätt.

Vi har sett att barnen behöver arbeta med förmågor som koncentration och kommunikation.

 


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Förmågor som vi ska arbeta med är koncentration - att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet och kommunikation - att förstå och göra sig förstådd.

 


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

- Vi ska arbeta med hjälp av programmet ”Katten, musen tiotusen” och ” Tiggy testar”i mindre undervisningsgrupper

- Vi ska erbjuda barnen skapande aktiviteter som bygger vidare på föremålen (eller aktuella talet) i programmet ”Katten, musen tiotusen” 

- Vi ska använda oss av sånger om former med matematik som innehåll

- Vi ska gå på promenad och hitta geometriska former i närmiljö

- Vi ska återkoppla tillsammans med barnen efter genomföranden av undervisningstillfällena för att barnen ska få syn på sitt eget lärande

- Vi dokumenterar på gruppens lärlogg i Unikum

- Alla barn ska ha minst ett lärloggsinlägg i sin egen lärlogg i Unikum

 


 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter