Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Förstå och räkna med stora tal

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Vilket tal kommer efter 999 999 och vilket tal får vi om vi byter plats på siffrorna 4 och 6 i talet 596 349. Nu ska du få arbeta med stora tal!

Utgångspunkt:

Eleverna har tidigare arbetat med taluppfattning inom ett mindre talområde och många vet hur de t.ex. ska läsa av en tallinje samt kan namnen på flera av positionerna i ett tal. Att arbeta med tal med sex positioner är nytt för flera elever och väcker en viss nyfikenhet och spänning. Många elever behöver utveckla sin förmåga att resonera och redogöra kring hur de tänker när de löser en uppgift eller ett problem.

 

Konkretisering av målen:

Se matris nedan.

 

Genomförande:

1. Positionssystemet 0-1000 000. Skillnaden mellan siffra och tal.

2. Tallinjen: läsa av tal, placera ut tal, storleksordna tal samt resonera kring vilket tal som kommer före respektive efter ett givet tal.

3. Metoder för beräkning av stora tal i addition och subtraktion.

Arbetet med de olika delarna av arbetsområdet har stort fokus på problemlösning och resonemang. Vi använder oss av mycket spel och parövningar, färdighetsträning i ma-appen och NOMP samt i läroboken "koll på matematik".

 

Dokumentation och bedömning:

Din förmåga att använda matematiska metoder och förstå och använda begrepp bedöms genom ett skriftligt prov under den senare delen av arbetsområdet tidsperiod. Förmågan att lösa problem, använda matematiken uttrycksformer och föra och följa matematiska resonemang bedöms och dokumenteras med hjälp av problemlösningsuppgifter vid flera tillfällen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Taluppfattning, stora tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback