Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Lyrik

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr). Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi arbetar tillsammans med "Portal" sid 146-155 (Läs högt! Dikterna läser ni två gånger med olika läsare.) Avsluta med att gemensamt göra diskutera-uppgiften sid. 155
  • Vi arbetar med "Fixa texten 2"

Uppgifter:

  1. Välj en valfri dikt! Skriv av den och gör en egen analys av dikten. Lämnas in i Classroom.
  2. Skriv en egen dikt/låttext. Lämnas in i classroom tillsammans med en bild som du gjort själv eller hittat på internet. Skriv en förklaring varför du tycker att bild och text passar ihop. På musiken ska du sätta musik till din text. Per har mer info om detta.
  3. Välj en dikt som du övar att läsa högt inför klassen. Det kan vara någon av dikterna i uppgift 1 eller 2, men det kan också vara en helt annan.

Hjälpsamma sidor:

 

http://xn--lxhjlp-buad.nu/guider/stilmedel/

https://ninassprakrum.com/svenska-8/poesi-diktning-vers-och-matt/diktanalys-hur-gor-man/

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning


Läroplanskopplingar

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för arbete med lyrik, svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback